Cảm biến an toàn light curtain Ifm OY4 (ứng dụng công nghiệp thực phẩm)

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Số lượng thanh Chiều cao vùng bảo vệ Chiều rộng vùng bảo vệ (*)
OY422S ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 0…7 m
OY411S ESPE type 2 2 510 mm 0…3 m
OY423S ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 0…7 m
OY412S ESPE type 2 3 810 mm 0…3 m
OY413S ESPE type 2 4 910 mm 0…3 m
OY421S ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 0…7 m

(*) ở cường độ ánh sáng thấp