Rơle an toàn – Giám sát bế tắc an toàn

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chỉ định sản phẩm Kích thước Điện áp hoạt động DC Thiết kế điện Vỏ bảo vệ
DA102S màn hình dừng an toàn để phát hiện dưới mức 100 x 25 x 105 mm IP 20
DA101S màn hình dừng an toàn để phát hiện dưới mức 100 x 25 x 105 mm IP 20