Cơ bản về bàn từ nam châm điện vĩnh cửu cho máy phay

Posted on Posted in Tin tức kỹ thuật

Bàn từ nam châm điện vĩnh cửu EPM là dụng cụ gá kẹp phôi hiện đại mới trong gia công phay.

  • Bàn từ chỉ cần sử dụng điện khi bật tắt On/Off
  • Không cần điện trong quá trình gia công
  • Sau khi bật On, bàn từ sẽ giữ ở trạng thái có từ hút vĩnh viễn.
  • Lực hút từ cực lớn trên 100MT/m2