Ống kính Kowa thay đổi tiêu cự cho camera công nghiệp

Posted on Posted in Ống kính camera công nghiệp
Model Format Size(Inch) Focal Length(mm) Iris Range (F-stop) Focusing Range(m) Mount Field Angle(H×V) Size(mm)
(mm)
4/3 1 2/3 1/1.8 1/2 1/3
LMVZ166HC 16~64(4.0×) F1.8~F16 1.0〜∞ C W45.9×34.2/T11.7×14.6 Φ60×124
LMVZ1040 10〜40(4.0×) F1.6〜F16 0.5〜∞ C W39.5×30.1/T10.5×7.9 Φ51×107
LMVZ4411 4.4〜11(2.5×) F1.6〜F16 0.3〜∞ C W76.6×61.2/T36.7×28.0 Φ45×56.5
LMVZ655 6.5〜52(8×) F1.8〜Close 0.2〜∞ C W54.8×41.1/T7.1×5.4 Φ46×73.5
LMVZ990-IR 9〜90(10×) F1.8〜F16 0.3〜∞ C W41.1×30.3/T4.2×3.1 Φ45×93.0