Ứng dụng của Camera In-Sight 2800 trong công nghiệp

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức kỹ thuật
 • Kiểm tra kênh nắp chai

  4518

 • Kiểm tra có/không thìa trong hộp sữa

  4519

 • Kiểm tra đóng vỉ thuốc ( thiếu viên, vỡ thuốc)

  4520

 • Kiểm tra lắp ráp linh kiện PCB

  4521

 • Kiểm tra connector dây điện

  4522

 • Kiểm tra khuyết tất dán nhán

  4523

 • Kiểm tra có không đóng nắp chai

  4524

 • Kiểm tra chất lượng doăng

  4525

 • Kiểm tra phân loại xà phòng

  4526

 • Kiểm tra mặt trước/sau vòng bi

  4527