Congex VisionPro Vidi: 4 công cụ xử lý ảnh Locate, Classify, Analyse, Read

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức kỹ thuật

Phần mềm VisionPro Vidi Cognex là phần mềm xử lý ảnh công nghiệp với công nghệ AI deeplearning cực mạnh hàng đầu thế  giới. Phần mềm được hầu hết các nhà tích hợp công nghệ tự động hóa và chế tạo máy OEM, biết đề và sử dụng để xử lý các bài toán kiểm tra ngoại quan phức tạp…. trong sản xuất công nghiệp.

Cùng AZCOM tìm hiểu nhành  4 công cụ xử lý ảnh của phần mềm VisionPro Vidi : Locate, Classify, Analyse và Read thông qua các video

  1. Công cụ LOCATE

2. Công cụ CLASSIFY

2. Công cụ