Bàn xoay lỗ lớn NC Kitagawa TP series

Posted on Posted in Bàn xoay NC Kitagawa, Sản phẩm

Mô tả::
Thích hợp để gia công các phôi lớn như ống dầu
Độ chính xác cao khi gia công nặng
Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn
Thông số kỹ thuật:

Model TP430 TP530
Right-handed Type
Left-handed Type Order production Order production
Table Diameter (mm) ø430 ø530
Centre Hole Diameter (mm) ø300H7 ø400H7
Through Hole Diameter (mm) ø275 ø345
Centre Height (mm) 280 310
Clamping Method Air-Hydraulic/Hydraulic Air-Hydraulic/Hydraulic
Clamping Torque (N・m)
(at pneumatic 0.45MPa /hydraulic 3.5MPa)
4000 6100
Motor Axis Reduced Inertia (kg・m2) 0.0025 0.0025
Total Reduction Ratio 1/120 1/180
Max. Rotation Speed
(min-1)
4th axis spec.
(Fanuc spec.)
16.6
(at motor 2000min-1)
11.1
(at motor 2000min-1)
M signal spec. 16.6
(at motor 2000min-1)
8.33
(at motor 1500min-1)
Allowable Work Inertia (kg・m2) 5.78 12.29
Indexing Accuracy (sec) 20 20
Repeatability (sec) 4 4
Mass of Product (kg) 276 350
Allowable Load Vertical (kg) 250 350
Manual Tailstock (as an option) TS500RN
Tail Spindle (as an option) Order production Order production
Rotary Joint (as an option) Order production Order production