Bàn xoay trục đôi Kitagawa TW 2180

Posted on Posted in Bàn xoay NC Kitagawa, Sản phẩm

Mô tả:

Có thể gắn hệ thống M/C Nhỏ

Chiều rộng nhỏ nhất trong lớp 999 mm
Khớp quay (tùy chọn) tích hợp cho phép đường ống đồ gá đơn giản và an toàn
Mômen kẹp cao
Thông số kỹ thuật:

Model TW2180
Tilting Angle Range -110°~+110°
Table Diameter (mm) ø180
Centre Hole Diameter (mm) ø65H7
Through Hole Diameter (mm) ø40
Distance between Axes (mm) 250
Centre Height (mm) 200
Clamping Method Rotating axis Pneumatic
Tilting axis Air-hydraulic
Clamping Torque (N·m)
(at 0.5 MPa)
Rotating axis 400
Tilting axis 800
Motor Axis Reduced Inertia (kg·m2) Rotating axis 0.000383
Tilting axis 0.00035
Servomotor (for Fanuc spec.) αiF 2/5000-B
Total Reduction Ratio Rotating axis 1/90
Tilting axis 1/180
Max. Rotation Speed
(min-1)
Rotating axis 33.3
(at motor 3000min-1)
Tilting axis 16.6
(at motor 3000min-1)
Allowable Work Inertia (kgm2) 0.12
Indexing Accuracy (sec) Rotating axis 30
Tilting axis 60
Repeatability (sec) 4
Mass of Product (kg) 247
Allowable Load at horizontal (kg) 30 per 1 rotating axis
at 90˚ tilted (kg) 30 per 1 rotating axis
Built-in Rotary Joint (as an option) RJ40TW2180
2 Hydraulic/Pneumatic ports + 3 Pneumatic dedicated ports per 1 rotating axis