Eto thủy lực ụ kẹp độc lập Vertex VNC

Posted on Posted in Ê tô Vertex, Sản phẩm

Ê tô thủy lực ụ kẹp độc lập sử dụng khi cần kẹp chi tiết rất lớn và rộng. Các má kẹp cố định và má kẹp di động có thân ê tô rời độc lập nhau (không chung thân ê tô), tạo thành các ụ kẹp độc lập nhau, do đó chúng có thể đặt rất xa nhau để kẹp chi tiết rất lớn

Thông số kỹ thuật:

ODER NO. A a B C D E F G H J K L M N Wieght kgs
VNC-100FV 150 228 103 14 99 67 13 133 70 33 24 76 34 100 19
VNC-125FV 180 250 126 18 124 85 15 147 82 44 27 78 45 125 37
VNC-160FV 200 280 148 18 159 102 18 189 95 53 27 90 54 160 63
ODER NO. Jaw width Jaw height Base height Guide block Jaw stroke Max clamping force(KN) Code no.
VNC-100FV 100 38 70 14 90 20 4005-106
VNC-125FV 125 45 82 14 106 30 4005-107
VNC-160FV 160 54 95 18 150 40 4005-108