Bộ rung cấp liệu Hansan JA

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị cấp liệu Hansan

Mô tả:

Sản phẩm giới hạn của Hansan “Bộ rung cấp liệu từ tính” có nam châm được gắn theo hướng song song với bản trụ. Nói cách khác, nó có một cấu trúc có thể tác dụng lực lên hướng dao động mà không gặp vấn đề và nó có thể chuyển đổi năng lượng từ trường thành năng lượng dao động trong phạm vi cho phép. Do đó, bộ rung cấp liệu này có thể chịu được công việc tốc độ cao hoặc tải nặng.

Tính năng:

– Độ bền cao từ hoạt động tốc độ cao và tải nặng
– Vận hành ổn định
– Có thể điều chỉnh tốc độ vận hành ở mức độ nhỏ nhất

Thông số kỹ thuật:

(JA-150B)
JA-6B
(JA-C230)
JA-9C
(JA-C300)
JA-12C
(JA-C390)
JA-15C
(JA-C460)
JA-18C
(JA-C610)
JA-24T
drive source electromagnetic coil
input voltage(V) 100/110 or 200/230
input frequency(Hz) 50 or 60
electric capacity(VA) 100 120 250 400 500 900
coil gap(mm) 05. ~ 0.7
vibration(OPM) 6000 / 7200 (generally it is sine-wave shape)
transfer direction(R/L) R(clockwise) / L (counter clockwise)
allowable max volt max diameter(mm) 250 370 500 620 760 1000
max weight(kg) 2.5 6 12 20 30 42
body weight(kg) 8 24 40 83 127 220
work weught(kg) 0.8 2.5 3.0 5.0 10.0 15.0
temperature range(℃) 0 ~ 40
humidity range(%RH) 10 ~ 90
applying controller MFC-3 MFC-6
assembly drawing download