Bộ rung cấp liệu Hansan PEF

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị cấp liệu Hansan

Mô tả

Nhiều bộ cấp liệu khác nhau từ bộ cấp liệu nội tuyến kích thước nhỏ (trọng lượng 0,25kg) đến Bộ cấp liệu nội tuyến kích thước lớn (trọng lượng 18kg), trọng lượng tối đa cho phép (5kg) và chiều dài tối đa (700mm)

Cách lắp đặt:

– Phương pháp gắn trực tiếp
– Phương pháp kết nối lò xo
– Phương pháp chân cao su

Thông số kỹ thuật

 

direct attaching method pan spring attaching method rubber leg attaching method
L5A L15A L25A L60A L125A L30AG L75AG L150AG L200AG L250AG
drive source Piezo electric element
input voltage(V) 0 ~ 25V
input frequency(Hz) 60 ~ 300Hz
input current(mA) 5 8 8 17 24 7 13 20 30 41
resonant frequency
(Hz) ±10Hz
160 135 110 130 86 182 158 110 105 75
shoot specification max total length(mm) 200 250 300 350 500 300 400 500 600 700
mad width(mm) 15 20 22 23 45 20 34 45 48 50
max weight(kg) 0.2 0.3 0.5 1.2 2.5 0.6 1.5 3.0 4.0 5.0
body weight(kg) 0.5 0.8 1.4 3.8 9 2 3.5 7 13 18
temperature range(℃) 0 ~ 40℃
humidity range(%RH) 10 ~ 90
applying controller PFC-025A PFC-110A PFC-025A PFC-110A
PFC-600A
assembly drawing download