Camera đo kiểm Toltec TTC dùng cho máy gia công EDM

Posted on Posted in Camera đo kiểm Toltec, Đồ gá kẹp cho máy EDM, Sản phẩm
Model TTC30LS TTC30ST TTC50LS TTC50ST TTC120LS
-40D
TTC120LS
-65D
TTC250LS
-40D
TTC250LS
-65D
WD 90±2 83±2 46±2 39±2 38±2 62±2 38±2 62±2
Độ phóng đại 35±3 44±3 53±3 60±3 136±5 136±5 295±10 295±10
Điện áp +5V 12V
Kích thước 60*60*102 60*60*88 60*60*86 60*60*110 60*60*94 60*60*113
Đầu nối Khối lượng (g)
EROWA 800 800 800 800 850 850 850 850
3R 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
HIRSHMANN 1200 1100 1200 1100 1200 1200 1200 1200
UNIVERSAL 1600 1500 1600 1500 1600 1600 1600 1600