Mảnh cắt Korloy PC5400

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy PC5400 được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CCMT060202-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-057980
CCMT060202-MPPC5400 MP PC5400 1-02-057981
CCMT060204-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051366
CCMT060204-MPPC5400 MP PC5400 1-02-055846
CCMT060208-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051367
CCMT09T302-MPPC5400 MP PC5400 1-02-057983
CCMT09T304-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051368
CCMT09T304-MPPC5400 MP PC5400 1-02-055847
CCMT09T308-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051369
CCMT09T308-MPPC5400 MP PC5400 1-02-055848
CCMT120404-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051370
CCMT120408-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051371
CNMG120404-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051330
CNMG120404-VP2PC5400 VP2 PC5400 1-02-051326
CNMG120404-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051328
CNMG120408-B25PC5400 B25 PC5400 1-02-053229
CNMG120408-GRPC5400 GR PC5400 1-02-057721
CNMG120408-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051331
CNMG120408-VP2PC5400 VP2 PC5400 1-02-051327
CNMG120408-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051329
CNMG120412-RMPC5400 RM PC5400 1-02-072410
CNMG120412-VMPC5400 VM PC5400 1-02-053232
CNMG120412-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-053233
CNMG120412-VP4PC5400 VP4 PC5400 1-02-072409
CNMG160612-GRPC5400 GR PC5400 1-02-053442
CNMG160612-VMPC5400 VM PC5400 1-02-053441
CNMG190612-B25PC5400 B25 PC5400 1-02-053234
CNMG190612-GRPC5400 GR PC5400 1-02-054387
CNMG250924-GRPC5400 GR PC5400 1-02-053344
DCMT070202-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-057986
DCMT070202-MPPC5400 MP PC5400 1-02-057987
DCMT070204-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051372
DCMT070204-MPPC5400 MP PC5400 1-02-055849
DCMT070208-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051373
DCMT070208-MPPC5400 MP PC5400 1-02-057989
DCMT11T302-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-057990
DCMT11T302-MPPC5400 MP PC5400 1-02-057991
DCMT11T304-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051374
DCMT11T304-MPPC5400 MP PC5400 1-02-057992
DCMT11T308-C25PC5400 C25 PC5400 1-02-051375
DCMT11T308-MPPC5400 MP PC5400 1-02-057994
DCMT11T308-VFPC5400 VF PC5400 1-02-054541
DNMG150404-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051336
DNMG150404-VP2PC5400 VP2 PC5400 1-02-051332
DNMG150404-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051334
DNMG150408-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051337
DNMG150408-VP2PC5400 VP2 PC5400 1-02-051333
DNMG150408-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051335
DNMG150412-VMPC5400 VM PC5400 1-02-053236
DNMG150412-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-053237
DNMG150604-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051342
DNMG150604-VP2PC5400 VP2 PC5400 1-02-051338
DNMG150604-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051340
DNMG150608-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051343
DNMG150608-VP2PC5400 VP2 PC5400 1-02-051339
DNMG150608-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051341
DNMG150612-VMPC5400 VM PC5400 1-02-053239
DNMG150612-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-053240
TNMG160404-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051354
TNMG160404-VP2PC5400 VP2 PC5400 1-02-051350
TNMG160404-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051352
TNMG160408-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051355
TNMG160408-VP2PC5400 VP2 PC5400 1-02-051351
TNMG160408-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051353
TNMG160412-VMPC5400 VM PC5400 1-02-053252
TNMG220404-VMPC5400 VM PC5400 1-02-053255
TNMG220408-VMPC5400 VM PC5400 1-02-053258
TNMG220408-VP2PC5400 VP2 PC5400 1-02-053259
VNMG160404-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051358
VNMG160404-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051356
VNMG160408-VMPC5400 VM PC5400 1-02-051359
VNMG160408-VP3PC5400 VP3 PC5400 1-02-051357