Công tắc an toàn Pizzato ST series

Posted on Posted in công tắc an toàn Pizzato, Sản phẩm

Phân loại cảm biến an toàn

Hình ảnh 1: Dòng ST D

Hình ảnh 2: Dòng ST G

Hình ảnh 3: Dòng ST H

Mô tả:
Hành động không cần tiếp xúc, sử dụng công nghệ RFID
Bộ truyền động được mã hóa kỹ thuật số
Tiêu chuẩn IP67 và IP69K
4 đèn LED để hiển thị trạng thái của cảm biến
Bộ truyền động với các khoảng cách truyền động khác nhau