Công tắc an toàn với cơ chế truyền động đặc biệt Pizzato

Posted on Posted in công tắc an toàn Pizzato, Sản phẩm

Phân loại công tắc an toàn với cơ cấu truyền động đặc biệt:

H1.Ứng dụng đặc biệt

H2.Ứng dụng bình thường

B.1: Phân loại công tắc an toàn truyền động đặc biệt

Ứng dụng đặc biệt Ứng dụng bình thường
Dòng sản phẩm  Gồm các dòng FD,FC,FP,FL.
FD là vỏ nhựa, FD, FC, FL là vỏ sắt
FD, FC, FP có 1 bộ phận cấp điện điều khiển. FL có 3 bộ phận cấp điện điều khiển
Gồm các dòng FR, FK, FX, FW
Tất cả là vỏ nhựa
FR, FK có 1 bộ phận cấp điện điều khiển, FX có 2 và FW có 3

Các tinh năng đặc biệt:

Đầu đổi hướng linh hoạt,,hành trình hoạt động rộng

Đai ốc bảo vệ đặc biệt, mạ vàng tiếp điểm đôi

Tiêu chuẩn IP67

 

Thông số kỹ thuật và các mã sản phẩm trong ứng dụng công tắc an toàn với cơ chế truyền động đặc biệt