Đồng đỏ tinh luyện dạng tấm cuộn

Posted on Posted in Đồng đỏ tinh luyện, Đồng và Hợp kim đồng, Sản phẩm

Mã hợp kim: C1100

Chủng loại Chiều dầy Chiều rộng Chiều dài tối đa Độ cứng
C1100 0.10-3.0mm 8-630mm 1000-6000mm 0(Annealed), 1/4H, 1/2H, 3/4H, H