Chốt kéo đầu kẹp điện cực EDM System 3R

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp System 3R cho máy EDM
 Mã sản phẩm  Thông số kỹ thuật Số lượng
3R-605.1E Ø20×57.1 mm – lỗ flushing Ø7 mm 10 cái/bộ
3R-605.1EE Ø20×57.1 mm – lỗ flushing Ø7 mm 40 cái/bộ
3R-605.2RS Ø20×36.9 mm – lỗ flushing Ø7 mm 1 cái
3R-605.14E Ø20×57 mm – lỗ flushing Ø7 mm
Intended for MacroCombi automatic electrode changers
10 cái/bộ

 

3R-605.2E  Ø20×36.9 mm – lỗ flushing Ø7 mm 5 cái/bộ
3R-605.2EE  Ø20×36.9 mm -lỗ flushing Ø7 mm 20 cái/bộ
3R-605.10  Ø20×13 mm 1 cái
3R-605.10EE  Ø20×13 mm 20 cái/bộ
3R-605.4E Ø20×57.1 (không có lỗ flushing)
lắp cho đế pallet loại tròn
10 cái/bộ
3R-605.4EE  Ø20×57.1 (không có lỗ flushing)
lắp cho đế pallet loại tròn
40 cái/bộ

drawbar system 3r edm azcom