Động cơ servo Nidec 200W MX201

Posted on Posted in Động cơ servo Nidec, Sản phẩm
Model Description
MX201N2SN DSF 60mm 200W L INC
MX201N2TN DSF 60mm 200W L INC  OS
MX201N2KN DSF 60mm 200W L INC  K
MX201N2LN DSF 60mm 200W L INC  K OS
MX201A2SN DSF 60mm 200W L INC BK
MX201A2TN DSF 60mm 200W L INC BK OS
MX201A2KN DSF 60mm 200W L INC BK K
MX201A2LN DSF 60mm 200W L INC BK K OS
MX201N2SA DSF 60mm 200W L ABS
MX201N2TA DSF 60mm 200W L ABS  OS
MX201N2KA DSF 60mm 200W L ABS  K
MX201N2LA DSF 60mm 200W L ABS  K OS
MX201A2SA DSF 60mm 200W L ABS BK
MX201A2TA DSF 60mm 200W L ABS BK OS
MX201A2KA DSF 60mm 200W L ABS BK K
MX201A2LA DSF 60mm 200W L ABS BK K OS
MX201N2PN DSF 60mm 200W L INC
MX201N2RN DSF 60mm 200W L INC  OS
MX201N2HN DSF 60mm 200W L INC  K
MX201N2JN DSF 60mm 200W L INC  K OS
MX201A2PN DSF 60mm 200W L INC BK
MX201A2RN DSF 60mm 200W L INC BK OS
MX201A2HN DSF 60mm 200W L INC BK K
MX201A2JN DSF 60mm 200W L INC BK K OS
MX201N2PA DSF 60mm 200W L ABS
MX201N2RA DSF 60mm 200W L ABS  OS
MX201N2HA DSF 60mm 200W L ABS  K
MX201N2JA DSF 60mm 200W L ABS  K OS
MX201A2PA DSF 60mm 200W L ABS BK
MX201A2RA DSF 60mm 200W L ABS BK OS
MX201A2HA DSF 60mm 200W L ABS BK K
MX201A2JA DSF 60mm 200W L ABS BK K OS