Động cơ servo Nidec 400W MX401

Posted on Posted in Động cơ servo Nidec, Sản phẩm

 

Model Description
MX401N2SN DSF 60mm 400W L INC
MX401N2TN DSF 60mm 400W L INC  OS
MX401N2KN DSF 60mm 400W L INC  K
MX401N2LN DSF 60mm 400W L INC  K OS
MX401A2SN DSF 60mm 400W L INC BK
MX401A2TN DSF 60mm 400W L INC BK OS
MX401A2KN DSF 60mm 400W L INC BK K
MX401A2LN DSF 60mm 400W L INC BK K OS
MX401N2SA DSF 60mm 400W L ABS
MX401N2TA DSF 60mm 400W L ABS  OS
MX401N2KA DSF 60mm 400W L ABS  K
MX401N2LA DSF 60mm 400W L ABS  K OS
MX401A2SA DSF 60mm 400W L ABS BK
MX401A2TA DSF 60mm 400W L ABS BK OS
MX401A2KA DSF 60mm 400W L ABS BK K
MX401A2LA DSF 60mm 400W L ABS BK K OS