Động cơ servo Nidec 750W MX751

Posted on Posted in Động cơ servo Nidec, Sản phẩm
Model Description
MX751N2SN DSF 80mm 750W L INC
MX751N2TN DSF 80mm 750W L INC  OS
MX751N2KN DSF 80mm 750W L INC  K
MX751N2LN DSF 80mm 750W L INC  K OS
MX751A2SN DSF 80mm 750W L INC BK
MX751A2TN DSF 80mm 750W L INC BK OS
MX751A2KN DSF 80mm 750W L INC BK K
MX751A2LN DSF 80mm 750W L INC BK K OS
MX751N2SA DSF 80mm 750W L ABS
MX751N2TA DSF 80mm 750W L ABS  OS
MX751N2KA DSF 80mm 750W L ABS  K
MX751N2LA DSF 80mm 750W L ABS  K OS
MX751A2SA DSF 80mm 750W L ABS BK
MX751A2TA DSF 80mm 750W L ABS BK OS
MX751A2KA DSF 80mm 750W L ABS BK K
MX751A2LA DSF 80mm 750W L ABS BK K OS