Đồng hợp kim Chromium C18150

Posted on Posted in Điện cực đồng cho máy xung EDM, Đồng hợp kim, Đồng và Hợp kim đồng, Sản phẩm

Mã hợp kim:C18150 , C18200

Xuất xứ: Hàn Quốc, Việt Nam

Đồng crom là hợp kim đồng có độ bền nhiệt và độ cứng cao

Ứng dụng : làm điện cực hàn bấm, hàn lăn, điện cực EDM

Thành phần:

Mã hợp kim  Cu % Cr % Zr % Fe % Pb Si % Khác
C18150
CuCr1Zn
Còn lại 0.5 – 1.2 0.03 – 0.3 ≤ 0.08 0 ≤ 0.1 ≤ 0.2
C18200
CuCr
Còn lại 0.6 – 1.2 0 ≤ 0.1 ≤ 0.05 ≤ 0.1 ≤ 0.2