Giũa kim cương đầu côn TDF (Miracle)

Posted on Posted in Giũa kim cương

TDF-170

HÌNH DẠNG DÀI ĐỘ DÀI PHẦN PHỦ RỘNG DÀY CHÂN ĐỘ HẠT MÃ ĐẶT HÀNG
A 170 50 2 0.4 ~ 1.5 2 x 1.5 #120 TDF-170A-120
#200 TDF-170A-200
#400 TDF-170A-400
B 4 0.5 ~ 2.0 4 x 2.0 #120 TDF-170B-120
#200 TDF-170B-200
#400 TDF-170B-400
C 6 0.5 ~ 2.0 6 x 2.0 #120 TDF-170C-120
#200 TDF-170C-200
#400 TDF-170C-400
D 8 0.5 ~ 2.5 8 x 2.5 #120 TDF-170D-120
#200 TDF-170D-200
#400 TDF-170D-400
12 PIECES / SET TDF-170S

TDF-130

HÌNH DẠNG DÀI ĐỘ DÀI PHẦN PHỦ RỘNG DÀY CHÂN ĐỘ HẠT MÃ ĐẶT HÀNG
A 130 30 2 0.4 ~ 1.7 3 #200 TDF-130A-200
#400 TDF-130A-400
#600 TDF-130A-600
B 4 #200 TDF-130B-200
#400 TDF-130B-400
#600 TDF-130B-600
C 6 #200 TDF-130C-200
#400 TDF-130C-400
#600 TDF-130C-600
D 140 50 3 #400 TDF-130A-400
10 PIECES / SET TDF-130S