Đồng thau dạng thanh tròn, lục giác

Posted on Posted in Đồng thau, Đồng và Hợp kim đồng, Sản phẩm

Mã hợp kim: C3604

Mô tả: vật liệu thau có khả năng gia công cơ khí tốt

Ứng dụng: Làm chi tiết bu lông, ốc vít, van, chi tiết máy …

Kích thước thông dụng:

Type Kích thước (mm)
Thanh tròn φ2 ~ φ180
Thanh lục giác φ3 ~ φ100
Thanh vuông 3 ~ 155

Thành phần

Mã hợp kim Thành phần hoá học
KS/JIS UNIS Cu Pb Fe Sn Zn Others
C3601 C36000 59.0-63.0 1.8-3.7 0.3 (Fe+Sn)0.5 Rem.
C3602 C36000 59.0-63.0 1.8-3.7 0.5 (Fe+Sn)1.2 Rem.
C3603 57.0-61.0 1.8-3.7 0.35 (Fe+Sn)0.6 Rem.
C3604 57.0-61.0 1.8-3.7 0.3 (Fe+Sn)1.2 Rem.
C3605 56.0-60.0 3.5-4.5 0.5 (Fe+Sn)1.2 Rem.

Thuộc tính cơ học:

Mã hợp kim Standard number Temper designation Diameter and length between opposite sides Tensile strength(Mpa) Elongation(%) Hardness(HRB)
KS/JIS UNIS
C36000 KSD5101 1/2H 6 ~ 50 345 95
H 6 ~ 20 450 130
C36000 KSD5101 F 6 ~ 75 315 75
KSD5101 1/2H 6 ~ 50 365 100
H 6 ~ 20 450 130
KSD5101 F 6 ~ 75 335 85