Đồng tấm cuộn C2680

Posted on Posted in Đồng hợp kim tấm cuộn, Đồng thau, Đồng và Hợp kim đồng, Sản phẩm

Mã hợp kim (JIS): C2680

Xuất xứ : Hàn Quốc, Trung Quốc

Kích thước:

Mã hợp kim Chiều dầy Chiều rộng Chiều dài max Độ cứng
C2680 0.10-3.0mm 8-630mm 1000-6000mm 0, 1/4H, 1/2H, 3/4H, H

Thành phần:

Mã hợp kim Cu % Fe % Pb% Ni % Sb % Zn % khác
C2720 62 – 64 ≤ 0.07 ≤ 0.07 / / Còn lại ≤ 0.5
C2680 64-68 ≤ 0.05 ≤ 0.05 / / Còn lại ≤ 0.3
C2600 68.5 – 71.5 ≤ 0.05 ≤ 0.05 / / Còn lại ≤ 0.3

Thông số kỹ thuật

Mã hợp kim Độ cứng Độ bền kéo Độ giãn Độ cứng Vickers Trọng lượng riêng
( N / mm2 ) ( % ) ( HV ) ( gm/Cm3 )
C2720 0 ≥ 275 ≥ 40 / 8.4
1/4 H 325 – 410 ≥ 35 70 – 125
1/2 H 355 – 440 ≥ 28 84 – 145
H ≥ 410 / ≥ 105
EH / / /
SH / / /
C2680 0 ≥ 275 ≥ 40 / 8.47
1/4 H 325 – 410 ≥ 35 70 – 125
1/2 H 355 – 440 ≥ 28 85 – 145
H 410 – 540 / 105 – 175
EH 520 – 620 / 145 – 195
SH 570 – 670 / 165 – 215
C2600 0 ≥ 275 ≥ 40 / 8.55
1/4 H 325 – 410 ≥ 35 /
1/2 H 355 – 440 ≥ 25 85 – 145
H 410 – 540 / 105 – 175
EH 520 – 620 / 145 – 195
SH 570 – 670 / 165 – 215