Dây đồng hợp kim CuZn

Posted on Posted in Dây đồng hợp kim, Đồng thau, Sản phẩm

Xuất xứ: Bedra

Ưng dụng trong công nghiệp đồng như lò xo trong máy in/ăng ten trên ô tô, ốc vít trong thiết bị điện tử/điện thoại  hay khóa kéo zipper trong lĩnh vực may mặc…

American Standard European Standard Japan Standard Chinese Standard
C28000 CuZn38/CW509L C28000 H62
C27200 CuZn37/CW508L C2720 H63
C27000 CuZn35/CW507L C2700 H65
C26800 CuZn32/CW508L C2680 H68
C26000 CuZn30/CW505L C2600 H70
C24000 CuZn20 C2400 H80
C23000 CuZn15 C2300 H85
C22000 CuZn10/CW501L C2200 H90