Đồng Tungsten / Đồng Volfram CuW

Posted on Posted in Điện cực đồng cho máy xung EDM, Đồng hợp kim dạng thanh, Đồng và Hợp kim đồng, Sản phẩm

Vonfram đơn là một kim loại rất giòn có nhiệt độ nóng chảy cao, tuy nhiên sự kết hợp giữa đồng và vonfram mang lại một vật liệu tương đối cứng với khả năng chống hồ quang và mài mòn cao, tính chất vật lý cao ở nhiệt độ cao, và tính dẫn điện và nhiệt tốt.

Azcom cung cấp vonfram đồng trong các thanh tròn, thanh vuông và thanh phẳng với kích thước tiêu chuẩn có sẵn cho lô hàng ngay lập tức hoặc kích thước sản xuất theo đơn đặt hàng.

Loại Lớp Mật độ
(g/㎤ )
Độ dẫn
(%IACS )
HRB HB (Mpa )
CuW65 9 13.4 – 13.6 ≥ 52 83-85 ≥ 1545
CuW70 10 14.1 – 14.3 ≥ 47 90-92 ≥ 1720
CuW75 11 14.8 – 15.0 ≥ 42 94-96 ≥ 2035
CuW80 12 15.4 – 15.6 ≥ 38 99-101 ≥ 2160
CuW85 13 16.1 – 16.3 ≥ 32 107-109 ≥ 2355
※ Các thành phần khác có sẵn theo yêu cầu