Dụng cụ kẹp đá Miracle

Posted on Posted in Đá gốm, đá mài dầu

Mã hàng

Khả năng kẹp

Ứng dụng

XH-041

Phẳng 4 x 1

Đá mài Ceramic

XH-061

Phẳng 6 x 1

Đá mài Ceramic

XH-101

Phẳng 10 x 1

Đá mài Ceramic

XH-062

Phẳng 6 x 2 ~ 6 x 3

Đá mài dầu

XH-133

Phẳng 13 x 3

Đá mài dầu

XH-136

Phẳng 13 x 6.3

Đá mài dầu

Mã hàng

Khả năng kẹp

Ứng dụng

XH-005

Vuông

0.3 x 0.3 hoặc Tròn Ø0.5

Đá mài Ceramic mini

XH-007

Vuông

0.5 x 0.5 hoặc Tròn Ø0.7

Đá mài Ceramic mini

XH-009

Vuông

0.7 x 0.7 hoặc Tròn Ø0.9

Đá mài Ceramic mini

XH-200

Phẳng

2 x 1 hoặc Tròn Ø2.0

Đá mài Ceramic mini

XH-013

Vuông

0.9 x 0.9 hoặc Tròn Ø1.3

Đá mài Ceramic mini

XH-22

Tròn

Tròn Ø1.3

Đá mài Ceramic