Đá mài cầm tay Miracle

Posted on Posted in Đá gốm, đá mài dầu

Cỡ hạt & Mã đặt hàng

 Shape T x W x L #150Crytal-stone-Green #200Crytal-stone-Pink #400Crytal-stone-Violet #600Crytal-stone-Orange #800Crytal-stone-Cyan #1000Crytal-stone-Gray
 Crytal-stone-1 1 x 2 x 100 JRG-0102100 JRG-0102100 JRG-0102100 JRG-0102100 JRG-0102100 JRG-0102100
 Crytal-stone-2 1 x 4 x 100 JRG-0104100 JRG-0104100 JRG-0104100 JRG-0104100 JRG-0104100 JRG-0104100
 Crytal-stone-3 1 x 6 x 100 JRG-0106100 JRG-0106100 JRG-0106100 JRG-0106100 JRG-0106100 JRG-0106100
 Crytal-stone-4 1 x 10 x100 JRG-0110100 JRG-0110100 JRG-0110100 JRG-0110100 JRG-0110100 JRG-0110100
 Crytal-stone-5 1 x 13 x 100 JRG-0113100 JRG-0113100 JRG-0113100 JRG-0113100 JRG-0113100 JRG-0113100
 Crytal-stone-6 ø3 x 100 JRG-03100 JRG-03100 JRG-03100 JRG-03100 JRG-03100 JRG-03100
 Crytal-stone-7 ø2.35 x 100JRG JRG-0235100 JRG-0235100 JRG-0235100 JRG-0235100 JRG-0235100 JRG-0235100

Ứng dụng:

Cristone là viết tắt của Crystal Stone được làm từ việc sử dụng sợi tinh thể chất lượng cao nhất, được sản xuất. Cấu trúc tinh thể của các sợi tinh thể Cung cấp hiệu quả đánh bóng cao và cường độ uốn đáng kinh ngạc. Đây là những viên đá hoàn hảo để đánh bóng chi tiết. Cực kỳ mạnh mẽ cho các sườn và khe chặt, tuyệt vời để loại bỏ EDM.

Cường độ cao:
Độ bền uốn cao nhất 1300MPA

Đánh bóng cao:
Hiệu quả đánh bóng 2 lần của đá Ceramic! (có thể tiết kiệm 50H trong thời gian loại bỏ thang đo EDM)

Bề mặt cao:
Cấu trúc tinh thể tối ưu để đánh bóng
(có thể tiết kiệm thời gian cắt 50H để đạt Ra = 0,4g)


Crytal-stone-8