Đầu kẹp điện cực điều chỉnh 3 chiều 3A-300010 (A-One)

Posted on Posted in Đồ gá kẹp cho máy EDM, Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM

Là bộ đầu kẹp điện cực chuyên dụng cho máy xung EDM

Theo chuẩn Erowa.

Dễ dàng điều chỉnh điện cực chính xác theo các trục X, Y, Z