Hệ thống dịch chuyển chi tiết SMC MAP-200

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị đào tạo khí nén, Thiết bị khí nén SMC

Gồm 4 module thực hiện quy trình dịch chuyển sản phẩm với cơ cấu điện khí nén đơn giản. Ngoài ra, module thứ 5 tích hợp các chức năng của cả 4 module, tạo thành một hệ thống lắp ráp minicell.

Hệ thống MAP-201, MAP-202, MAP-203 and MAP-204 có các dạng sử dụng: không có điều khiểnPLC, có điều khiển PLC và như 1 bộ lắp ráp.

MAP-201: Hệ cấp sản phẩm với bộ giám sát, loại trừ sản phẩm lỗi  >> ( more… ) 

MAP-202: Dịch chuyển sản phẩm với hệ hút giữ chân không thiết bị  >> ( more… ) 

MAP-203: Dịch chuyển quay tròn thẳng đứng với tay kẹp trong>> ( more… ) 

MAP-204: Dịch chuyển quay tròn ngang với tay kẹp ngoài >> ( more… ) 

MAP-205: Hệ lắp ráp >> ( more… )