Hệ thống điều khiển quy trình sản xuất SMC IPC-200

Posted on Posted in Sản phẩm, Thiết bị đào tạo khí nén, Thiết bị khí nén SMC

 Có các dạng cấu hình khác nhau phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.

IPC-201 và IPC-201C: Hệ thống sản xuất >> ( more… ) 

( quy trình pha trộn, kết hợp với điều khiện nhiệt độ, áp suất, lưu lượng dung dịch trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, dầu khí…)

IPC-202: Hệ thống đóng chai >> ( more… ) 

IPC-203: Hệ thống đóng hàng vào khay >> ( more… )