Bộ kết nối truyền thông IO-LINK Master trong công nghiệp thực phẩm

Posted on Posted in Bộ nguồn IFM

Bộ kết nối truyền thông IO-LINK Master dùng trong công nghiệp thực phẩm với các đặc điểm:

  • Kết nối tới tám thiết bị truyền thông IO-LINK
  • Truyền dẫn tính hiệu ổn định các thông tin về máy móc, thông số xử lý và dữ liệu chẩn đoán tới bộ điều khiển
  • Tích hợp giao diện mạng điều khiển công nghiệp Fieldbus
  • Làm việc ở dải rộng nhiệt độ môi trường với các tiêu chuẩn bảo vệ cao
Dòng sản phẩm Đặc tả Giao tiếp Chuẩn bảo vệ Phiên bản IO-Link
AL1123 IO-Link master StandardLine IO-Link, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1103 IO-Link master StandardLine IO-Link, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1121 IO-Link master StandardLine IO-Link, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1101 IO-Link master StandardLine IO-Link, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1323 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1343 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON, Modbus TCP IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1303 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1333 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON, EtherCAT IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1341 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON, Modbus TCP IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1301 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON, PROFINET IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1321 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON, EtherNet/IP IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1331 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON, EtherCAT IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AC6003 IO-Link master StandardLine IO-Link, AS-i IP 65, IP 66, IP 69K 1.1
AC6001 IO-Link master StandardLine IO-Link, AS-i IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1351 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1
AL1353 IO-Link master DataLine IO-Link, MQTT JSON IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K 1.1