Cảm biến cảm ứng không an toàn

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Phạm vi cảm biến Chuyển đổi tần số AC Chuyển đổi thường xuyên Chức năng đầu ra Nhiệt độ môi trường
GF711S 2 x OSSD (A1 and A2) -25…70 °C
GG712S 2 x OSSD (A1 and A2) -25…70 °C
GG711S 2 x OSSD (A1 and A2) -25…70 °C
GM705S 2 x OSSD (A1 and A2) -25…60 °C
GM701S 2 x OSSD (A1 and A2) -25…70 °C
GG507S clock signal -25…70 °C
GI712S 2 x OSSD (A1 and A2) -25…70 °C
GI701S 2 x OSSD (A1 and A2) -25…70 °C
GG505S clock signal -25…70 °C
GI711S 2 x OSSD (A1 and A2) -25…70 °C
GI505S clock signal 0…70 °C
GM505S clock signal -25…70 °C
GM504S clock signal -25…70 °C
GG851S 2 x OSSD (A1 and A2) -25…70 °C
GG714S 2 x OSSD (A1 and A2) -40…70 °C
GI506S clock signal 0…70 °C