VL-EB SERIES

Posted on Posted in Đèn chiếu cho camera công nghiệp, Máy kiểm tra ngoại quan tự động
EDGE BACK LIGHT
  • Thích hợp để kiểm tra cạnh với FOV lớn.
  • Phân bố ánh sáng đồng đều.
  • RoHS compliant.
MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC DIMENSION OF LIGHTING AREA X (MM) DIMENSION OF LIGHTING AREA Y (MM) TIÊU THỤ ĐIỆN (MAX.)
VL-EB1260W White 120 600 24V / 26.0 W
VL-EB2730W White 270 300 24V / 10.0 W
VL-EB4545W White 450 450 24V / 20.3 W
VL-EB2121WH White 210 210 24V / 16.8 W
VL-EB2136WH White 210 360 24V / 29.3 W
VL-EB3030WH White 300 300 24V / 22.6 W