Mâm cặp 3 chấu Kitagawa BL-200 Series

Posted on Posted in Mâm cặp Kitagawa, Sản phẩm

Mâm cặp BL200 series là loại mâm cặp có hành trình chấu kẹp lớn

Model BL-206 BL-208 BL-210 BL-212
Đường kính lỗ tâm (mm) 28 45 53 63
Phạm vi cặp (mm) Max. 165 215 254 304
Min. 24 26 33 36
Hành trình chấu (đường kính) (mm) 20 25 30 35
Hành trình Plunger (mm) 15 19 22 25
Max. Draw Bar Pull Force (kN) 27.9 41.1 53.8 69.3
Lực kẹp tĩnh Max. (kN) 31.2 49.0 63.0 80.4
Tốc độ quay Max.  (min-1) 4500 3300 3000 2200
Momet quán tính (kg・m2) 0.043 0.198 0.306 0.918
Khối lượng (kg) (với chấu mềm) 14 25 45 78
Loại Xylanh kết nối S1246 S1552 S1875 S2091
Loại chấu mềm phù hợp (*) Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Loại chấu cứng phù hợp (*) HB06A1
HB06B1
HB08A1 HB10A1 HB12N1

(*) Không bao gồm bu lông lắp chấu