Mâm cặp 3 chấu Kitagawa Series SC, JN

Posted on Posted in Mâm cặp Kitagawa, Sản phẩm
Model SC-3 ( F ) SC-4 ( F ) SC-5 ( F ) JN06
Phạm vi kẹp (mm)

Min. – Max.

Kẹp bên ngoài 2 – 70 3 – 95 3 – 110 3 – 160
Kẹp bên trong 24 – 64 29 – 84 33 – 100 48 – 150
Xử lý mô-men xoắn (N · m) 29.4 44.1 63.7 88.3
 Lực kẹp tĩnh Tối đa (kN) 9 12 15 31
Tốc độ tối đa (min-1) 2500 2500 2500 4000
Mô men quán tính (kg · m2) 0.001 0.004 0.009 0.030
Trọng lượng (kg) (với hàm trên mềm) 1.5 3.1 4.4 8.4
Vẽ phác thảo PDF
Instruction
TIF
Instruction
DXF
Instruction
DWG
Instruction

 

 

Model JN07 JN09 JN10 JN12
Phạm vi kẹp (mm)

Min. – Max.

Kẹp bên ngoài 4 – 180 5 – 220 5 – 260 10 – 300
Kẹp bên trong 56 – 170 62 – 210 70 – 250 86 – 290
Xử lý mô-men xoắn (N · m) 107.9 147 176.5 206
 Lực kẹp tĩnh Tối đa (kN) 31 37 46 55
Tốc độ tối đa (min-1) 3500 2900 2500 2200
Mô men quán tính (kg · m2) 0.060 0.160 0.253 0.588
Trọng lượng (kg) (với hàm trên mềm) 12.2 21.2 28 41
Vẽ phác thảo PDF
Instruction
TIF
Instruction
DXF
Instruction
DWG
Instruction