Mâm cặp 4 chấu Kitagawa Series IA

Posted on Posted in Mâm cặp Kitagawa
  • Mâm cặp độc lập cho côn ngắn loại A
  • Có sẵn để gắn trực tiếp mà không cần một bộ chuyển đổi cho trục chính.
Model IA5-200 IA6-250 IA6-300 IA6-350 IA6-400
 Đường kính kẹp tối đa (mm) Hàm ngoài 185 220 265 310 360
Hàm trong 75 95 125 155 190
 Đường kính kẹp tối thiểu (mm) Hàm trong 14 14 18 20 30
Lực kẹp tĩnh tối đa (kN) Xử lý mô-men xoắn (N · m) 83 118 147 147 216
Lực kẹp trên mỗi hàm (kN) 10 15 16 16 20
Tốc độ tối đa (min-1) 3600 3000 2000 2000 1800
Mô men quán tính (kg · m2) 0.080 0.188 0.400 0.750 1.175
Trọng lượng (kg) 14.9 24.2 39.1 50.9 69.8
Vẽ phác thảo PDF
TIF
DXF
DWG

 

Model IA6-450 IA8-300 IA8-350 IA8-400 IA8-450
 Đường kính kẹp tối đa (mm) Hàm ngoài 405 265 310 360 405
Hàm trong 220 125 155 190 220
 Đường kính kẹp tối thiểu (mm) Hàm trong 35 18 20 30 35
Lực kẹp tĩnh tối đa (kN) Xử lý mô-men xoắn (N · m) 245 147 216 245 245
Lực kẹp trên mỗi hàm (kN) 23 16 20 23 23
Tốc độ tối đa (min-1) 1200 2000 2000 1800 1200
Mô men quán tính (kg · m2) 1.775 0.400 0.775 1.250 1.825
Trọng lượng (kg) 97.2 39.1 56.2 73.8 102.5
Vẽ phác thảo PDF
TIF
DXF
DWG