Mâm cặp 4 chấu Kitagawa Series IC

Posted on Posted in Mâm cặp Kitagawa, Sản phẩm
Model IC-4 IC-6 IC-8 IC-10 IC-12
 Đường kính kẹp tối đa (mm) Hàm ngoài 90 140 185 220 265
Hàm trong 40 60 75 95 125
 Đường kính kẹp tối thiểu (mm) Hàm trong 8 8 14 14 18
Lực kẹp tĩnh tối đa (kN) mô-men xoắn (N · m) 34 49 83 118 147
Lực kẹp trên mỗi hàm (kN) 5 6 10 14 16
Tốc độ tối đa (min-1) 2000 1600 1600 1600 1400
Mô men quán tính (kg · m2) 0.003 0.02 0.075 0.15 0.35
Trọng lượng (kg) 2.4 6.1 14.8 21 29.5
Bản vẽ

 

Model IC-14 IC-16 IC-18
 Đường kính kẹp tối đa (mm) Hàm ngoài 310 360 405
Hàm trong 155 190 220
 Đường kính kẹp tối thiểu (mm) Hàm trong 20 30 35
Lực kẹp tĩnh tối đa (kN) mô-men xoắn (N · m) 157 216 216
Lực kẹp trên mỗi hàm (kN) 17 20 20
Tốc độ tối đa (min-1) 1400 1200 1200
Mô men quán tính (kg · m2) 0.725 1.125 1.75
Trọng lượng (kg) 40 56.5 70
Bản vẽ PDF