Phần mềm xử lý ảnh công nghiệp VisionPro Cognex

Posted on Posted in Phần mềm Vision Cognex, Sản phẩm

Phần mềm xử lý ảnh công nghiệp – Cognex vision pro

\VisionPro là phần mềm xử lý ảnh công nghiệp ứng dụng cho kiểm tra sản phẩm hàng đầu thế giới.
Với hơn 700.000 bản cài đặt trên thế giới, Phần mềm VisionPro đã chứng minh được tính năng đa cho mọi ứng dụng dạng thị giác từ định vị và kiểm tra, đến truy xuất ID và đo lường…

Cognex Visionpro trên nền tảng PC cho phép người dùng nhanh chóng thiết lập và triển khai ngay cả những ứng dụng kiểm tra ngoại quan 2D và 3D phức tạp nhất mà không cần quan tâm đến máy ảnh hoặc bộ khung mà họ sử dụng.

Môi trường lập trình Cognex Designer cho phép truy cập và hệ thống công cụ thị giác mạnh mẽ.

-Các công cụ xử lý ảnh mạnh mẽ ( bao gồm cả PatMax RedLine , LineMax, OCRMax và 1DMax ) đưa kết quả chính xác cao cho các lần kiểm tra lặp lại
-Thư viện .NET rộng lớn và kho tính năng điều khiển cho phép người dùng cài đặt đầy đủ phần mềm VisionPro vào thiết bị tự động hóa.
-Cognex Designer và VisionPro QuickBuild cho phép điều chỉnh việc lấy ảnh, lựa chọn và tối ưu hóa các công cụ xử lý ảnh và đưa ra quyết định NG/OK mà không cần lập trình.
-Hoàn toàn tương thích với môi trường Windows mới nhất và hỗ trợ cả hệ điều hành Microsoft 64 – bit để đáp ứng nhu cầu của các camera và độ sâu điểm ảnh lớn hơn.
-Hỗ trợ camera công nghiệp Cognex và hầu hết camera công nghiệp của bên thứ ba khác.