Phần mềm xử lý ảnh công nghiệp Cognex VisionPro Vidi deep-learning

Posted on Posted in Phần mềm Vision Cognex, Sản phẩm

VisionPro ViDi là phần mềm kiểm tra ngoại quan, phân tích hình ảnh dựa trên nền tảng deep learning đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho việc tự động hoá nhà máy.

Kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với phần mềm VisionPro và Cognex Designer, VisionPro ViDi giải quyết các ứng dụng phức tạp quá khó khăn hoặc tốn kém đối với các hệ thống xử lý ảnh (machine vision) truyền thống.

Tạo chương trình VisionPro thực hiện qua 2 bước cơ bản:  TRAIN (dậy) và DEPLOY (sử dụng)

Vision Pro Vidi tích hợp 4 công cụ xử lý và phân tích hình ảnh deep-learning mạnh mẽ:

1.Location Tool: xác định vị trí và đếm các phần tử trên nền ảnh nhiễu và dễ nhầm lẫn
2.Analyse Tool: phân tích phát hiện các khuyết tật phức tạp, không quy luật
3.Classify Tool: phân loại các vật thể và hình ảnh ở trạng thái biến đổi, không đồng nhất
4.Read Tool : Nhận dạng các ký tự khó

 

Giao diện lập trình đồ họa
và ứng dụng
Windows based graphical user interface (GUI) with plugin support
C library (Windows DLL) for runtime and/or training
Microsoft .NET library (Wrapper for C library and WPF GUI components)
Cấu hình máy tính yêu cầu CPU Intel Core i5 (tối thiểu), Intel Core i7/Xeon (khuyến cáo)
GPU NVIDIA graphics card (CUDA compute capability of 3.0 or higher required. To use Low Precision mode, compute capability of 6.1 or higher required.)
For training purposes, a minimum of 3 GB graphic memory is recommended.
Note: VisionPro ViDi performance — in terms of processing time — will depend on hardware selection.
RAM Memory 4 GB (tối thiểu), 8 GB (khuyên cáo)
USB 1 free USB port (for the license dongle)
OS Windows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
Windows Server 2016 64-bit
Định dạng hình ảnh PNG, BMP, TIFF, JPEG
Đặc tính hình ảnh 1–4 channels, 8 hoặc 16 bits