Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Agie

Posted on Posted in Agie
Phụ kiện khác
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
A021 351.594 Upper AC100—370HSS series Block housing Ref.174.132.1/351.694
A022 185.763 AC50. 250. 315. 400. 425 series AC612. 700. 740 series Complete set with shaft Ref. 185.763.0
A023 368.624 Lower AC100—370 D/HSS series Block using with 323304.358684.164712.368024 Ref. 368.624.3
Phụ kiện khác
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
A025 251.563 Φ30x16H AC-50. DEM250—740 series Suction tube for taper cutting Ref. 251.563.3
A026 323.404 Φ32 L=200~465 Telescope AC100—370 D/HSS series Ref. 323.404.4 Pivoting arm assembly
A027 326.754 Φ13xΦ5x3H AC100—370 D/HSS series Cap for bearing Ref. 326.754.9
A028 326.614 22x10x5T Lower AC100—370 D/HSS series Wire cutter Ref. 326.614.5
A029 326.764 Φ30×9.4H Lower AC100—370 D/HSS series Water nozzle rinsing cap Ref. 326.764.8
A030 338.184 Φ20×16.7H Lower AC100—370 D/HSS series Suction tube Ref. 338.184.5
A031 351.544 Upper AC100—370 D/HSS series Shaft Ref. 351.544.2
A032 351.624 Upper AC100—370 D/HSS series Ref. 351.624.1
A033 351.644 Upper AC100—370 D/HSS series Horizontal arm Replaced by 414.604.9
A034 352.904 30x30x25.5H Lower AC100—370 D/HSS series Casting box / Ref. 352.904.7
A035 377.704 Lower Horizontal arm upper ‘B’ Ref. 377.704.2 Replaced by 427.444.5
A036 396.414 Φ20xΦ5×21.5 Lower AC100—370 D/HSS series Suction tube Ref. 396.414.5
A037 427.444 Lower Horizontal arm upper “B” Ref. 427.444.5
A038 Upper AC100—370 D/HSS series
A039S 362.624 AC100—370 D/HSS series Complete set with shaft Ref. 351.624.1
Phụ kiện khác
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
A040 419.374 Φ20xΦ15.4×12 Lower AC100—370 D/HSS series Suction tube of funnel type Ref. 419.374.4
A041 419.594 Φ20xΦ9x12H Lower AC100—370 D/HSS series Suction tube Ref. 419.594.7