Giác hút chân không cỡ nhỏ (Dia.0.8-15mm)

Posted on Posted in Giác hút chân không

Loại Compact

Symbol Type Series Pad Dia. Adapter Buffer
U Flat ZP φ2, φ4, φ6, φ8
ZP2 φ3, φ4
ZP3 φ1.5, φ3.5
C Flat with rib ZP2 φ6, φ7, φ8
UT Thin flat ZP2 φ5, φ6

 

Loại Compact

Symbol Type Series Pad Dia. Adapter Buffer
AN Nozzle ZP2 φ0.8, φ1.1