Giác hút chân không loại khớp quay

Posted on Posted in Giác hút chân không, Sản phẩm

Sử dụng hút các vật có bề mặt tiếp xúc nghiêng hoặc mặt cong.

Variations Symbol Type Series Pad diameter Adapter Buffer
F Ball joint ZP φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50