Máy sấy khí cỡ lớn SMC IDFA-F Series (Nhiệt độ khí vào max 35-40o)

Posted on Posted in Máy sấy khí
Series Nhiệt độ khí vào max Lưu lượng khí ra (m3/h [ANR] )
tại điểm đọng sương 3℃
Lưu lượng khí ra (m3/h [ANR] )
tại điểm đọng sương
7℃
Lưu lượng khí ra (m3/h [ANR] )
tại điểm đọng sương
10℃
Chất làm lạnh Cổng nối
IDFA100F-38 40℃
0.7MPa
960 R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-38 40℃
0.7MPa
1210 R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-38 40℃
0.7MPa
1500 R407C
(HFC)
DIN flange 80
IDFA100F-40 35℃
0.7MPa
860 R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-40 35℃
0.7MPa
1100 R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-40 35℃
0.7MPa
1340 R407C
(HFC)
DIN flange 80