Máy sấy khí SMC series IDG (kiểu màng)

Posted on Posted in Máy sấy khí, Sản phẩm

IDG là dòng máy sấy khí sử dụng công nghệ màng tách; đáp ứng với điểm đọng sương cực thấp (–60ºC)

Thiết bị nhỏ gọn, bị không sử dụng điện

smc-azcom idg say khismc-azcom idg say khi2