Máy sấy khí SMC IDU Series (Nhiệt độ khí vào max 55oC)

Posted on Posted in Máy sấy khí, Sản phẩm
Series Nhiệt độ khí vào max Lưu lượng khí (m3/min[ANR])
50Hz
Lưu lượng khí (m3/min[ANR])
60Hz
Công suất (kW) Tác nhân làm lạnh Cổng nối
IDU3E 55℃
0.7MPa
0.32 0.37 2.2 R134a
(HFC)
Rc3/8
IDU4E 55℃
0.7MPa
0.52 0.57 3.7 R134a
(HFC)
Rc1/2
IDU6E 55℃
0.7MPa
0.75 0.82 5.5 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDU8E 55℃
0.7MPa
1.1 1.2 7.5 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDU11E 55℃
0.7MPa
1.5 1.7 11 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDU15E1 55℃
0.7MPa
2.6 2.8 15 R134a
(HFC)
Rc1
IDU22E 55℃
0.7MPa
3.9 4.3 22 R407C
(HFC)
R1
IDU37E 55℃
0.7MPa
5.7 6.1 37 R407C
(HFC)
R1 1/2
IDU55E 55℃
0.7MPa
8.4 9.8 55 R407C
(HFC)
R2
IDU75E 55℃
0.7MPa
11.0 12.5 75 R407C
(HFC)
R2