Máy sấy khí SMC IDU Series (Nhiệt độ khí vào max 55oC)

Posted on Posted in Máy sấy khí, Sản phẩm

IDU là dòng máy sấy khí kiểu làm lanh , chịu nhiệt độ cao, với dải khí đầu vào lên tới 55oC.

Series Nhiệt độ khí vào max Lưu lượng khí (m3/min[ANR])
50Hz
Lưu lượng khí (m3/min[ANR])
60Hz
Công suất (kW) Tác nhân làm lạnh Cổng nối
IDU3E 55℃
0.7MPa
0.32 0.37 2.2 R134a
(HFC)
Rc3/8
IDU4E 55℃
0.7MPa
0.52 0.57 3.7 R134a
(HFC)
Rc1/2
IDU6E 55℃
0.7MPa
0.75 0.82 5.5 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDU8E 55℃
0.7MPa
1.1 1.2 7.5 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDU11E 55℃
0.7MPa
1.5 1.7 11 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDU15E1 55℃
0.7MPa
2.6 2.8 15 R134a
(HFC)
Rc1
IDU22E 55℃
0.7MPa
3.9 4.3 22 R407C
(HFC)
R1
IDU37E 55℃
0.7MPa
5.7 6.1 37 R407C
(HFC)
R1 1/2
IDU55E 55℃
0.7MPa
8.4 9.8 55 R407C
(HFC)
R2
IDU75E 55℃
0.7MPa
11.0 12.5 75 R407C
(HFC)
R2