Khối nam châm vĩnh cửu hút nâng hạ tấm mỏng Assfalg-Ultralift

Posted on Posted in Thiết bị nâng hạ từ tính
 Kích thước nam châm [mm] Khối lượng hút Độ dầy min Chiều dài max Weight No.
A B C D E F [kg] [mm] [mm] [kg]
TP 150 202 150 181 100 126 74 75/150/200 5/8/10 1.500 8 47562
TP 300 352 300 181 100 126 74 150/300/400 5/8/10 2.000 15 47563