Thiết bị sửa đá loại collet Vertex

Posted on Posted in Phụ kiện máy mài

  Model: V-PS-ER32   ( loại tiêu chuẩn)    

         V-PS-ER32S (loại với tấm đệm Sine ) 

Sử dụng loại kẹp chấu bóp ẺR32; kèm theo 6 collet cỡ 6,8,10,12,20mm

Bàn kẹp có thể nghiêng 24°, mỗi góc nghiêng là 15 độ ±10 “

Tùy chọn với chấu bóp ER16 hoặc ER40