Cognex

Posted on Posted in Đối tác

Cognex – tập đoàn công nghệ được thành lập năm 1981 tại Mỹ, là đơn vị dẫn đầu thế giới trong ngành công nghiệp thị giác máy tính (Machine Vision)

Đến nay; Cognex đã cung cấp cho thị trường toàn cầu hơn 2 triệu sản phẩm; bao gồm các máy vision 2D, vision 3D; thiết bị ID/đọc barcode và các giải pháp phần mềm phân tích hình ảnh, với doanh thu 806 triệu USD trong năm 2018; với các dòng sản phẩm được biết đến như camera In-sigh t; đọc barcoder Dataman; phần mềm vision pro; vidi…

Công ty AZCOM tự hào là nhà cung cấp giái pháp tự động hóa và tích hợp hệ thống của Cognex tại Việt Nam; ứng dụng rộng rãi trong nhiều sản xuất công nghiệp điện tự, ô tô xe máy; thực phẩm đồ uống; y tế, dược phẩm; logistics.


Xem thông tin thêm về hãng Cognex và các sản phẩm tại website: https://www.cognex.com