Cognex

Posted on Posted in Đối tác

Cognex – tập đoàn công nghệ được thành lập năm 1981; đóng trụ sở tại Natick, Massachusetts, Mỹ, là đơn vị dẫn đầu thế giới trong ngành công nghiệp thị giác máy tính (Machine Vision)

Đến nay; Cognex đã cung cấp cho thị trường toàn cầu hơn 2 triệu sản phẩm; bao gồm các máy vision 2D, vision 3D; thiết bị ID và các giải pháp phần mềm phân tích hình ảnh, với doanh thu 806 triệu USD trong năm 2018.

Công ty AZCOM tự hào là nhà cung cấp giái pháp tự động hóa và tích hợp hệ thống của Cognex tại Việt Nam.


Xem thông tin thêm về hãng Cognex và các sản phẩm tại website: https://www.cognex.com