Cảm biến sợi quang IFM (loại sợi acrylic)

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm

 

Mã SP Kiểu cảm biến Vật liệu
đầu sợi
Vật liệu
vỏ sợi
Vật liệu
sợi quang
Tổng chiều dài
E20606 Cảm biến xuyên chùm nhôm PE PMMA 2000 mm
E20633 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PE PMMA 2000 mm
E20714 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) PE PMMA 2000 mm
E20651 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PE PMMA 2000 mm
E20645 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PE PMMA 2000 mm
E21107 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PE PMMA 2000 mm
E20511 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại PMMA 600 mm
E20752 Cảm biến xuyên chùm nhôm PE PMMA 2000 mm
E20603 Cảm biến xuyên chùm nhôm PE PMMA 2000 mm
E20639 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PE PMMA 2000 mm
E20712 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PE PMMA 2000 mm
E20615 Cảm biến xuyên chùm nhôm PE PMMA 2000 mm
E20753 Cảm biến xuyên chùm nhôm PE PMMA 2000 mm
E20715 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) PE PMMA 2000 mm
E20648 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PE PMMA 2000 mm
E21103 Cảm biến xuyên chùm nhôm PE PMMA 2000 mm
E20654 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PE PMMA 2000 mm
E20711 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) PE PMMA 2000 mm
E20748 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) PE PMMA 2000 mm
E20767 Cảm biến đầu xuyên cảm biến nhôm PMMA
E20692 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại PMMA 3000 mm
E20609 Cảm biến xuyên chùm nhôm PE PMMA 2000 mm
E20571 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại PMMA 1200 mm
E21102 Cảm biến xuyên chùm nhôm PE PMMA 2000 mm